Informacje

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Pl.Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

centrala: 22 530 80 00

 

Biuro Obsługi     Interesantów

w celu uzyskania informacji

(22) 530-8885; - 8754; - 8888*

w celu zamówienia akt

(22) 530-8886*

e-mail: boi@waw.sa.gov.pl

*W przypadku zajętości numeru Biura Obsługi Interesantów - możliwość wyboru opcji oczekiwania na automatyczne przełączenie na wolny numer BOI.

Brak możliwości technicznej łączenia rozmów do BOI przez pracowników centrali telefonicznej.

W dniach 2 maja 2016 r. (poniedziałek) i 27 maja 2016 r. (piątek) Sąd Apelacyjny w Warszawie  będzie nieczynny

Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie  nr 71/2016 z 19 lutego 2016  r. 2 maja i 27 maja 2016 r. są dniami wolnymi od pracy dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z obowiązkiem odpracowania  14 maja 2016 r. i 18 czerwca 2016 r.

ANKIETA - zapraszamy do podzielenia się opinią o pracy BOI

W dążeniu do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesantów - zwracamy się z uprzejmą prośbą o anonimowe wypełnienie ankiety. Wyrażone w ankiecie opinie i wnioski posłużą wyłącznie działaniom organizacyjnym zmierzającym do poprawy jakości naszej pracy.

Elektroniczna skrzynka podawcza (profil zaufany ePUAP) umożliwia:

1. składanie pism w formie dokumentu elektronicznego w sprawach, w których stosuje się przepisy ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. - Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.), tj. skarg do Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy
z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. - Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.);

2. składanie zapytań o toczących się sprawach przez osoby będące stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą (§98 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz.Urz. MS poz.2316);

3. składanie zapytań innych niż wskazane w pkt.2 (§99 ust.1 pkt 1) rozporządzenia jw.).

Na skróty