Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Aktualności

Powołanie do pełnienia na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego

Z dniem 9 czerwca 2015 r. Prezysdent RP powołał do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie...

W dniu 5 czerwca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie będzie nieczynny.

W dniu 5 czerwca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie będzie nieczynny. W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w sierpniu 2015 r. z powodu Święta WNMP...

Karty wstępu na ogłoszenie wyroku w sprawie I ACa 421/14 w dniu 29 maja 2015r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie informuje, że wejście na salę rozpraw  na ogłoszenie wyroku w sprawie z powództwa Socrates Investment S.A. w Katowicach przeciwko Skarbowi Państwa-Ministrowi Skarbu Państwa o zapłatę, sygn. akt IACa 421/14 możliwe będzie za okazaniem kart wstępu. Karty wstępu będą wydawane przed salą rozpraw nr 1, od godziny 14:30.

Rządowy program praktyk studenckich

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Najczęściej czytane

VI Wydział Cywilny

Rozpoznaje :1. Sprawy cywilne odwoławcze z wydziałów- Sądu Okręgowego w Warszawie :- III Cywilny,- IV Cywilny,- VI Cywilny, - XXV Cywilny,- XX Gospodarczy,- XVII Ochrony Konkurencji i [...]

I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny rozpoznaje :1. Sprawy cywilne odwoławcze z wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie :- I Wydziału Cywilnego- II Wydziału Cywilnego- VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego- [...]

Informacje

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl.Krasińskich 2/4/6

00-207 Warszawa

 

NIP Sądu: 526-10-49-717

 

Centrala Sądu

tel. 22 530 80 00

 

Biuro Obsługi Interesantów

w celu uzyskania informacji

(22) 530-8885; - 8754; - 8888*

 

w celu zamówienia akt

(22) 530-8886*

 

e-mail: boi@waw.sa.gov.pl

*W przypadku zajętości numeru Biura Obsługi Interesantów - możliwość wyboru opcji oczekiwania na automatyczne przełączenie na wolny numer BOI.

Brak możliwości technicznej łączenia rozmów do BOI przez pracowników centrali telefonicznej.

 

 

ANKIETA - dotycząca obsługi interesantów

 

W dążeniu do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesantów - zwracamy się z uprzejmą prośbą o anonimowe wypełnienie ankiety. Wyrażone w ankiecie opinie i wnioski posłużą wyłącznie działaniom organizacyjnym zmierzającym do poprawy jakości naszej pracy.

 

 

Komunikat specjalny

 

W postępowaniu sądowym przed Sadem Apelacyjnym w Warszawie pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujacych procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym, pismo winno być złożone w formie papierowej.

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.), tj. skarg lub wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. - Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.).

 

 

 

 

Jednostka Nadrzędna