Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Aktualności

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Działając zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zwanego dalej ...

Przejście sędziów w stan spoczynku

Z dniem 1 kwietnia 2015r. przechodzi w stan spoczynku Pani Irena Raczkowska sędzia wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych.

Z dniem 7 kwietnia 2015r. w stan spoczynku przejdzie Pani ...

Funkcja rzecznika prasowego ds. karnych

Od 1 marca 2015 r. funkcję rzecznika prasowego ds. karnych pełnić będzie ...

Zaproszenie na II Kongres Nauk Sądowych.

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, iż trwają prace przygotowujące II Kongres Nauk Sądowych. Planujemy, że Kongres odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Akcja informacyjna dotycząca tzw. upadłości konsumenckiej

„Upadłość konsumencka – poradnik” - Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną broszurą „Upadłość konsumencka – poradnik”, która została przygotowana przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Ma ona charakter informacyjny. Jej celem jest zapoznanie konsumentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej.

Najczęściej czytane

VI Wydział Cywilny

Rozpoznaje :1. Sprawy cywilne odwoławcze z wydziałów- Sądu Okręgowego w Warszawie :- III Cywilny,- IV Cywilny,- VI Cywilny, - XXV Cywilny,- XX Gospodarczy,- XVII Ochrony Konkurencji i [...]

I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny rozpoznaje :1. Sprawy cywilne odwoławcze z wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie :- I Wydziału Cywilnego- II Wydziału Cywilnego- VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego- [...]

Informacje

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl.Krasińskich 2/4/6

00-207 Warszawa

 

NIP Sądu: 526-10-49-717

 

Centrala Sądu

tel. 22 530 80 00

 

Biuro Obsługi Interesantów

w celu uzyskania informacji

(22) 530-8885; - 8754; - 8888*

 

w celu zamówienia akt

(22) 530-8886*

 

e-mail: boi@waw.sa.gov.pl

*W przypadku zajętości numeru Biura Obsługi Interesantów - możliwość wyboru opcji oczekiwania na automatyczne przełączenie na wolny numer BOI.

Brak możliwości technicznej łączenia rozmów do BOI przez pracowników centrali telefonicznej.

 

 

ANKIETA - dotycząca obsługi interesantów

 

W dążeniu do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesantów - zwracamy się z uprzejmą prośbą o anonimowe wypełnienie ankiety. Wyrażone w ankiecie opinie i wnioski posłużą wyłącznie działaniom organizacyjnym zmierzającym do poprawy jakości naszej pracy.

 

 

Komunikat specjalny

 

W postępowaniu sądowym przed Sadem Apelacyjnym w Warszawie pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujacych procedury sądowe (art. 126 kpc i ark. 119 kpk). W związku z tym, pismo winno być złożone w formie papierowej.

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r, poz.565 ze zm.), tj. skarg lub wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Małgorzata Jurczenia

 

 

Jednostka Nadrzędna