Informacje

Sąd Apelacyjny w Warszawie

pl.Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

NIP : 526 10 49 717

BIURO  OBSŁUGI  INTERESANTÓW:

dla Wydziałów II, III, IV, V i VI

pl. Krasińskich 2/4/6  (parter)

tel. (22) 530 88 85

e-mail: boi@waw.sa.gov.pl


dla Wydziałów I  i VII

ul. Inflancka 4C bud. D  (I piętro)

tel. (22) 358 6761 | uwaga ! numer (22) 358 6762 jest nieaktualny

e-mail: boiinflancka@waw.sa.gov.pl

ANKIETA - zapraszamy do podzielenia się opinią o pracy BOI

W dążeniu do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesantów - zwracamy się z uprzejmą prośbą o anonimowe wypełnienie ankiety. Wyrażone w ankiecie opinie i wnioski posłużą wyłącznie działaniom organizacyjnym zmierzającym do poprawy jakości naszej pracy.

Elektroniczna skrzynka podawcza (profil zaufany ePUAP) umożliwia:

1. składanie pism w formie dokumentu elektronicznego w sprawach, w których stosuje się przepisy ustawy z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. - Dz. U. z 2013r. poz.267 ze zm.), tj. skarg do Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy
z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. - Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.);

2. składanie zapytań o toczących się sprawach przez osoby będące stroną, uczestnikiem postępowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą (§98 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz.Urz. MS poz.2316);

3. składanie zapytań innych niż wskazane w pkt.2 (§99 ust.1 pkt 1) rozporządzenia jw.).

 

_____________________________________________________

Serwer niniejszy NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB połączony z siecią i bazami danych Sądu. Zawiera tylko dane udostępniane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Na skróty