Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego 17 maja 2011r.

Do konkursu przystąpiło 5 niżej wymienionych kandydatów:

1.Marta Gołębiowska
2.Jacek Krentusz
3.Andrzej Mroczek
4.Aleksandra Owczarek – Konert
5.Przemysław Skiba

Kandydaci, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów i zostali wybrani na stanowisko asystenta sędziego.

1.Jacek Krentusz
2.Aleksandra Owczarek-Konert
3.Przemysław Skiba

Wyniki poszczególnych kandydatów:

1.Jacek Krentusz
- test 34 pkt, kazusy 8 pkt

2.Aleksandra Owczarek – Konert
- test 33 pkt, kazusy 8 pkt

3.Przemysław Skiba
- test 31 pkt, kazusy 8 pkt

4.Andrzej Mroczek
- test 31 pkt, kazusy 3 pkt

5.Marta Gołębiowska
- test 26 pkt, kazusy 5 pkt


Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 16 maja 2011r. zostały przydzielone Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie dodatkowo 2 etaty asystenckie. W związku z powyższym lista rezerwowa nie została sporządzona.

Każdy kandydat ma prawo wglądu, po okazaniu dowodu tożsamości, do protokołu z przebiegu konkursu w części obejmującej jego wyniki i oceny, w sekretariacie Prezesa Sądu.

Prezes Sądu Apelacyjnego
Krystyna Karolus-Franczyk

Rejestr zmian dla: Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego 17 maja 2011r.