Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego 20 czerwca 2012r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Do konkursu przystąpiło 8 niżej wymienionych osób:


1. Pan Piotr Grabowski
2. Pani Justyna Jankowska
3. Pani Elżbieta Kołb
4. Pani Katarzyna Miller
5. Pani Natalia Motas
6. Pan Maciej Myszkowski
7. Pani Ewa Roszkowska
8. Pan Łukasz Zioła.


Wyniki poszczególnych kandydatów:


1.P. Piotr Grabowski
- test 30 pkt, prawo cywilne 3 pkt, prawo karne 5 pkt, łącznie 38 pkt;


2.P.Justyna Jankowska
- test 28 pkt, prawo cywilne 6 pkt, prawo karne 3 pkt, łącznie 37 pkt;


3.P. Elżbieta Kołb
- test 32 pkt, prawo cywilne 3 pkt, prawo karne 4 pkt, łącznie 39 pkt;


4.P.Katarzyna Miller
- test 35 pkt, prawo cywilne 5 pkt, prawo karne 5 pkt, łącznie 45 pkt;


5.Natalia Motas
- test 29 pkt, prawo cywilne 5 pkt, prawo karne 5 pkt, łącznie  39 pkt;


6.P. Maciej Myszkowski
- test 30 pkt, prawo cywilne 3 pkt, prawo karne 1 pkt, łącznie 34 pkt;


7.P.Ewa Roszkowska
- test 23 pkt, prawo cywilne 1 pkt, prawo karne 3 pkt, łącznie 27 pkt;


8.Łukasz Zioła
- test 31 pkt, prawo cywilne 3 pkt, prawo karne 3 pkt, łącznie  37 pkt.

Osobą zakwalifikowaną do zatrudnienia jest Pani Katarzyna Miller.

Lista rezerwowa:


1. Natalia Motas
2. Piotr Grabowski
3. Justyna Jankowska.


SSA Krystyna Karolus- Franczyk

Prezes Sądu Apelacyjnego
w Warszawie

Rejestr zmian dla: Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego