Informacja o zniesieniu Sekcji Szkolenia

Zarządzeniem Prezesa Sadu Apelacyjnego w Warszawie nr 136/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. - po uzyskaniu zgody Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości -  z dniem 1 lipca 2012 r. zostaje zniesiona Sekcja Szkolenia wyodrębniona w IV Wydziale Wizytacji i Doskonalenia Kadr.

Rejestr zmian dla: Informacja o zniesieniu Sekcji Szkolenia