Informacja o zniesieniu Oddziału Inwestycyjnego i Oddziału Gospodarczego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

Zarządzeniem Prezesa Sadu Apelacyjnego w Warszawie nr 175/12 z dnia 30 lipca 2012 r. - po uzyskaniu zgody Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości - z dniem 1 września 2012 r. znosi się Oddział Inwestycyjny i Oddział Gospodarczy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, powołując w ich miejsce nowo utworzony Oddział Inwestycyjno-Gospodarczy.

Rejestr zmian dla: Informacja o zniesieniu Oddziału Inwestycyjnego i Oddziału Gospodarczego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie