Informacja o spotkaniu Prezesów Sądów Apelacyjnych i Szefów Prokuratur Apelacyjnych stolic państw członkowskich UE

W dniach od 24 do 26 października 2012 r. odbędzie się w Warszawie


Spotkanie Prezesów Sądów Apelacyjnych oraz Szefów Prokuratur Apelacyjnych stolic państw członkowskich Unii Europejskiej.


Spotkania tego rodzaju odbywają się od 2008 r. Zostały one zapoczątkowane w czasie prezydencji francuskiej w Radzie Unii Europejskiej. Poprzednie spotkania odbyły się kolejno w 2008 r. w Paryżu, w 2009 r. w Rzymie, w 2010 r. w Berlinie, a w 2011 r. w Madrycie. Dotychczas obradowano na tematy sprawności organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości, jakości prawa, ekonomicznego kontekstu wymiaru sprawiedliwości, ujednolicenia systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz na wiele innych tematów istotnych dla krajów europejskich. Przedmiotem konferencji w Warszawie będą zaś między innymi następujące zagadnienia:


- Prokuratora Europejska oraz modele prokuratur w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
- Prawo europejskie a konstytucje narodowe,
- Naruszenie praw jednostki w Internecie
- Praktyczne aspekty wykonywania Europejskiego Nakazu Aresztowania
- Rola personelu sądowego w działalności wymiaru sprawiedliwości.


Spotkania reprezentantów sądownictwa oraz prokuratury z różnych państw europejskich pełnią ważną rolę. Pozwalają na cenną wymianę doświadczeń i podjęcie dyskusji na temat ewentualnych zmian w krajowych systemach prawnych z uwzględnieniem także prawa unijnego.


Gospodarzami konferencji są Prezes Sądu Apelacyjnego oraz Prokurator Apelacyjny w Warszawie.

Rejestr zmian dla: Informacja o spotkaniu Prezesów Sądów Apelacyjnych i Szefów Prokuratur Apelacyjnych stolic państw członkowskich UE