Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana ustawą z 10 maja 2013 r.(Dz.U 2013 r. poz. 654), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekucyjnego.

Celem zmian jest m.in. większa ochrona dłużnika (pozwanego) w postępowaniach przed e–sądem (EPU). Wprowadzone zmiany mają, bowiem za zadanie zminimalizować pomyłki związane z doręczaniem przesyłek sądowych pod nieaktualny adres zamieszkania pozwanego oraz prowadzenia egzekucji przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem, a którą z dłużnikiem łączy jedynie zbieżność imion i nazwisk.

Zgodnie z nowymi przepisami, powód w e-sądzie musi podać PESEL pozwanego, NIP, nr KRS lub numer w innym właściwym rejestrze (w zależności czy pozwany jest osobą fizyczną, czy też jednostką organizacyjną). Dotąd numery identyfikacyjne pozwanego nie były w ogóle konieczne w postępowaniu przed e-sądem. Powód podawał jedynie swoje numery identyfikacyjne. Teraz oprócz własnych będzie musiał podać również numery strony przeciwnej.

W tradycyjnych postępowaniach sądowych powód będzie musiał podać swoje dane numeryczne, jednak nie będzie musiał wskazywać danych pozwanego. Z urzędu sąd będzie ustalał PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną lub nr KRS, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną.

 

Więcej informacji na temat Elektronicznego Postępowania Upominawczego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

http://ms.gov.pl/pl/informatyzacja/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/

 

Poniżej zamieściliśmy udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości poradniki dla pełnomocnika, powoda i pozwanego dotyczące EPU.

 

Rejestr zmian dla: Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Podmiot odpowiedzialny:
Tomasz Bagiński
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-07-30
Publikacja w dniu:
2013-07-30
Opis zmiany:
Informacja