Rozprawa IACa 608/13

Sąd Apelacyjny w Warszawie informuje, że ze względów organizacyjno-technicznych podjęto decyzję o wprowadzeniu kart wstępu na rozprawę – w sprawie z powództwa Marka Domarackiego i in. przeciwko Skarbowi Państwa o ochronę dóbr osobistych sygn. akt IACa 608/13 - wyznaczoną na 26 listopada 2013r. od godz. 9.40 w sali sądowej nr 1.

Karty wstępu będą wydawane przed salą rozpraw nr 1, od godziny 8.20:

· dla publiczności - w liczbie 35 sztuk,

· dla mediów – bez określonego limitu, w miarę technicznych możliwości sali rozpraw.

 

Rejestr zmian dla: Rozprawa IACa 608/13