2 maja 2014r. (piątek) Sąd Apelacyjny w Warszawie będzie nieczynny.

W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2014r.
z powodu Święta Narodowego Trzeciego Maja przypadającego w sobotę – zgodnie
z Zarządzeniem Prezesa Sądu nr 33/14 z 10 lutego 2014r.  dzień 2 maja 2014r. będzie dniem dodatkowo wolnym od pracy dla pracowników Sądu.

 

Rejestr zmian dla: 2 maja 2014r. (piątek) Sąd Apelacyjny w Warszawie będzie nieczynny.