Zaproszenie na II Kongres Nauk Sądowych.

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, iż trwają prace przygotowujące II Kongres Nauk Sądowych. Planujemy, że Kongres odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

 

Tematyka kongresu:

 

  1. Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasady kontradyktoryjności.
  2. Ustawa o biegłych sadowych. Status biegłego w Polsce.

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości. 
Zmiany kodeksu postępowania karnego, jakie mają wejść w życie 1 lipca 2015 mogą w sposób istotny zmienić sposób korzystania z dowodu z opinii biegłych, np. poprzez dopuszczenie możliwości wydawania opinii prywatnych.
Drugim kluczowym problemem związanym z funkcjonowaniem biegłych w Polsce jest przygotowywany projekt ustawy o biegłych sadowych. W związku z tym ważne jest, aby środowisko biegłych mogło przedyskutować te kwestie i przedstawić na ich temat własne stanowisko.

 

 

Informacje na temat II KNS znajdą Państwo na stronie http://1kns.pl/2kns/

 

 

Komitet Organizacyjny      Komitet Naukowy
Dr med. Jerzy Pobocha      prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
www.ptps.com.pl
e-mail: ptps@ptps.com.pl
tel: 605-053-894 i 506-728-740
fax: 091 – 881-21-34

 

Rejestr zmian dla: Zaproszenie na II Kongres Nauk Sądowych.

Podmiot odpowiedzialny:
Izabela Jastrzębska
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-12-16
Publikacja w dniu:
2014-12-16
Opis zmiany:
Zamieszczenie komunikatu