Funkcja rzecznika prasowego ds. karnych

Od 1 marca 2015 r. funkcję rzecznika prasowego ds. karnych pełnić będzie pan sędzia Jerzy Leder - przewodniczący II Wydziału Karnego.

Rejestr zmian dla: Funkcja rzecznika prasowego ds. karnych