Ostrzeżenie – fałszywy komornik!

Ostrzeżenie – fałszywy komornik!

 

Informujemy, że została ujawniona praktyka polegająca na rozsyłaniu fałszywych wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w link może powodować instalację złośliwego oprogramowania, które może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych.

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się do Prokuratora Okręgowego w Szczecinie o wszczęcie postepowania wyjaśniającego w tej sprawie.

Dodatkowo informujemy, że komornicy sądowi - na podstawie art. 805 § 1kpc - zobowiązani są do przesłania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji w formie pisemnej.

Rejestr zmian dla: Ostrzeżenie – fałszywy komornik!