Komunikat o kończącej się kadencji Prezesa Sądu SSA Krystyny Karolus-Franczyk

W związku z kończącą się 6 lipca 2016r. sześcioletnią kadencją Prezesa Sądu SSA Krystyny Karolus-Franczyk, 7 czerwca br. upoważniony przez Ministra Sprawiedliwości Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak przedstawił zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji warszawskiej kandydaturę SSA Beaty Waś na Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, celem zaopiniowania zgodnie z art. 34  pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. – Dz.U. z 2015r. poz.133).

 

Kandydatura SSA Beaty Waś otrzymała 58 głosów „za” i 19 głosów „przeciw”,  6. członków zgromadzenia wstrzymało się od głosu i 6. – nie oddało głosu.

 

Rejestr zmian dla: Komunikat o kończącej się kadencji Prezesa Sądu SSA Krystyny Karolus-Franczyk