Dwie sekcje I Wydziału Cywilnego od 1 kwietnia 2016r.

Dwie sekcje I Wydziału Cywilnego od 1 kwietnia 2016r.

Zgodnie z zarządzeniami Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 marca 2016r. - po uzyskaniu zgody Ministerstwa Sprawiedliwości - od 1 kwietnia 2016r. zostanie zniesiona sekcja zażaleniowo-kasacyjna I Wydziału Cywilnego, a w jej miejsce będą utworzone dwie sekcje: zażaleniowa i kasacyjna.

 

Rejestr zmian dla: Dwie sekcje I Wydziału Cywilnego od 1 kwietnia 2016r.