Konkurs na staż urzędniczy pod nr Kd-122-191/15.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie ogłasza konkurs na staż urzędniczy pod nr Kd-122-191/15.

Liczba wolnych etatów na stanowisku: protokolanta w Wydziałach Cywilnych - 9, inspektora w Biurze Obsługi Interesantów -2.

 

Zakres zadań :

 

Wydziały Cywilne

- protokołowanie na sesjach,

- wysyłanie zawiadomień i ponagleń,

- wysyłanie odpisów pism procesowych,

- wydawanie tytułów wykonawczych i stwierdzeń prawomocności,

- doręczenia zagraniczne,

- sporządzanie wokand,

- odnotowywanie wyników spraw,

- wykonywanie zarządzeń po sesji,

- wysyłanie odpisów orzeczeń,

- wykonywanie czynności w sprawach zawieszonych,

- przepisywanie postanowień i wydawanie odpisów,

- współpraca z BOI,

 

Biuro Obsługi Interesantów

- udzielanie informacji na podstawie systemu informatycznego interesantom,

- aktywowanie kont w Portalu Informacyjnym,

- udostępnianie akt sądowych,

- współpraca z komórkami organizacyjnymi Sądu.

 

Wymagania konieczne :

- niekaralność,

- wykształcenie wyższe I stopnia /preferowana administracja/ lub średnie /matura/,

- znajomość podstaw funkcjonowania i struktury sądów powszechnych,

- znajomość systemu SAWA, programu MS Word,

- biegłe posługiwanie się sprzętem komputerowym / w tym pisanie/,

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres,

- kultura osobista.

 

Wymagania preferowane :

- kreatywność,

- systematyczność,

- zaangażowanie,

- dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty :

- list motywacyjny,

- CV,

- dokumenty poświadczające wykształcenie,

- oświadczenie, że nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

- 1 zdjęcie.

 

Dokumenty należy składać bezpośrednio w terminie do 23 grudnia 2015r. w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6, pok.1A01 lub 1A03.

 

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy pod nr Kd-122-191/15.