Lista kandydatów dopuszczona do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (9.12.2015)

Lista kandydatów dopuszczona do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego spełniających wymogi określone w § 7 ust. 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego.


1.Marzena Babulewicz

2.Agnieszka Białek

3.Ewa Bolimowska

4.Martyna Borkowska

5.Katarzyna Brzostek

6.Lidia Calińska

7. Ksenia Cieklińska

8.Dominika Garczarek

9.Łukasz Gaweł

10.Jacek Golan

11.Marta Gołuch

12.Konrad Górski

13.Joanna Harasim

14.Paweł Jadczak

15.Jacek Jagodziński

16.Magdalena Jastrzębska – Mysiak

17.Katarzyna Klimaszewska

18.Katarzyna Kocyk

19.Sylwia Kordys

20. Kornel Kowalski
21.Joanna Kozar

22.Sandra Kubot

23.Paula Kuwałek

24.Paweł Łaszkiewicz

25.Piotr Ługowski

26.Katarzyna Małecka

27.Emilia Nita

28.Tomasz Pisarski

29.Marta Rajkowska

30.Dariusz Retka

31.Angelika Skulimowska

32.Agnieszka Smagacz

33.Magdalena Studzińska

34.Dariusz Szawurski- Radetz

35.Paweł Szczyglak

36.Paweł Szefer

37.Anna Tomasiuk

38.Joanna Wardecka

39.Agnieszka Wilczewska

40.Dominika Zięba


Trzeci etap konkursu /rozmowa kwalifikacyjna/ przeprowadzony zostanie 11 grudnia 2015r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w sali 2A02 :

1. 1 - 10 osoba z listy godz.10.00

2. 11 – 20 osoba z listy godz.11.00

3. 21 – 30 osoba z listy godz.12.00

4. 31- 40 osoba z listy godz.13.30

 

 

Informuje się, że wskutek pomyłki nie został umieszczony na liście kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu Pan Łukasz Śliwa – rozmowa kwalifikacyjna 11 grudnia 2015r. sala 2A02, godz.13.30.