Konkurs na staż urzędniczy (Kd-122-191/15) – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz listy rezerwowej (26.01.2016r.)

W wyniku przeprowadzonego Konkursu na staż urzędniczy nr Kd-122-191/15 zakwalifikowano niżej wskazane osoby do zatrudnienia w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie:

Osoby zakwalifikowane do zatrudnienia:

(w kolejności uzyskanej liczby punktów)

1. Joanna Matczuk

2. Kinga Mikulska

3. Olga Przebierała

4. Weronika Trojańska

5. Katarzyna Łopacińska

6. Izabela Nowak

7. Katarzyna Kania

8. Magdalena Słowińska

9. Tomasz Filipiak

10. Karolina Długosz

11. Joanna Mikulska

Lista rezerwowa

1. Bożena Odrowiąż

2. Maciej Gembarzewski

3. Katarzyna Mikiciuk

4. Małgorzata Sadurska

Pozostałe osoby nie zakwalifikowały się.

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy (Kd-122-191/15) – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do zatrudnienia oraz listy rezerwowej (26.01.2016r.)