Decyzja nr 2/2016 Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie konkursu na wolne stanowisko w Oddziale Inwestycyjno - Gospodarczym w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

 

Warszawa, dnia 14.04.2016 r.

 

 

 

 

DYREKTOR

Sądu Apelacyjnego w Warszawie

 

 

 

DECYZJA 2/2016

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie konkursu na wolne stanowisko w Oddziale Inwestycyjno - Gospodarczym w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

§1

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie informuje, że unieważnia nabór na stanowisko inspektora/specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami - ogłoszenie 1/16 z dnia 11 stycznia 2016 r., ponieważ kandydaci na w/w stanowisko nie spełniali wymagań koniecznych zawartych w ogłoszeniu o naborze.

§2

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Rejestr zmian dla: Decyzja nr 2/2016 Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie konkursu na wolne stanowisko w Oddziale Inwestycyjno - Gospodarczym w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.