Decyzja nr 3/2016 Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie konkursu na wolne stanowisko w Oddziale Inwestycyjno - Gospodarczym w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

 

 

Warszawa, dnia 14.04.2016 r.

 

DYREKTOR

Sądu Apelacyjnego w Warszawie

 

DECYZJA 3/2016

 

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie konkursu na wolne stanowisko w Oddziale Inwestycyjno - Gospodarczym w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

 

§1

 

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie informuje, że unieważnia nabór na stanowisko inspektora/specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami - ogłoszenie 1/16 z dnia 11 stycznia 2016 r., ponieważ kandydaci na w/w stanowisko nie spełniali wymagań koniecznych zawartych w ogłoszeniu o naborze.

 

§2

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

Rejestr zmian dla: Decyzja nr 3/2016 Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie konkursu na wolne stanowisko w Oddziale Inwestycyjno - Gospodarczym w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.