Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Warszawie ZP-551-5/11

Ogłoszenie o zamówieniu (22.11.2011 r.) - plik PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (22.11.2011 r.) - plik PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (22.11.2011 r.) - plik DOC

Ogłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszej (01.12.2011 r.) - plik PDF