Prenumerata prasy i orzecznictwa dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie ZP-551-6/11

Ogłoszenie o wyborze oferty (13.12.2011) - plik PDF

Ogłoszenie o zamówinieniu (29.11.2011) - plik PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (29.11.2011 r.) - plik PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (29.11.2011 r.) - plik DOC