Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie ZP-551-3/12

Ogłoszenie o zamówieniu (10.07.2012 r.) - plik PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (10.07.2012 r.) - plik PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (10.07.2012 r.) - plik DOC

Pytania i odpowiedzi (13.07.2012 r.) - plik JPG

Pytania i odpowiedzi (16.07.2012 r.) - plik JPG

Modyfikacja SIWZ oraz informacja o zmianie terminu składania ofert (18.07.2012 r.) - plik PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.07.2012 r.) - plik PDF