Świadczenie usługi hotelarskiej wraz z obsługą konferencji przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu (10.08.2012 r.) - plik PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (10.08.2012 r.) - plik PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (10.08.2012 r.) - plik DOC

 

Pytania i odpowiedzi (17.08.2012 r.) - plik PDF

Pytania i odpowiedzi (22.08.2012 r.) - plik PDF