Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu (10.08.2012 r.) - plik PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (10.08.2012 r.) - plik PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (10.08.2012 r.) - plik DOC

Ogłoszenie o wyborze oferty (28.08.2011r.) - Plik PDF