Dostawa serwerów platformy wirtualizacyjnej wraz z oprogramowaniem i peryferiami dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie ZP-761-4/13

Ogłoszenie o zamówieniu (06.09.2013 r.) - plik PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (06.09.2013 r.) - plik WORD - plik PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (01.10.2013 r.) - plik PDF

Rejestr zmian dla: Dostawa serwerów platformy wirtualizacyjnej wraz z oprogramowaniem i peryferiami dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie ZP-761-4/13

Podmiot odpowiedzialny:
Tomasz Pytkowski
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-09-06
Publikacja w dniu:
2013-09-06
Opis zmiany:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia