Dostawa bonów towarowych dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Warszawie ZP-761-6/13

Ogłoszenie o zamówieniu (26.11.2013) - Plik PDF
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (26.11.2013) - Plik DOC - Plik PDF

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (04.12.2013) - Plik PDF

 

Rejestr zmian dla: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Sądu Apelacyjnego w Warszawie ZP-761-6/13

Podmiot odpowiedzialny:
Tomasz Pytkowski
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-11-26
Publikacja w dniu:
2013-11-26
Opis zmiany:
Dodanie informacji