Świadczenie specjalistycznych usług wsparcia merytorycznego użytkowników Systemu ZSRK opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG ZP-761-7/13

Świadczenie specjalistycznych usług wsparcia merytorycznego użytkowników Systemu ZSRK opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG ZP-761-7/13.

 

Do pobrania:

 

Ogłoszenie w pliku PDF

 

SIWZ w pliku DOC

 

SIWZ w pliku PDF