Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do wirtualizacji ZP-761-2/15

Ogłoszenie o zamówieniu (09.09.2015) - Plik PDF

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (09.09.2015) - Plik PDF - Plik DOC

 

Pytania i odpowiedzi nr1 z dnia 22.09.2015  - Plik PDF

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po modyfikacji z dnia 22.09.2015  - Plik PDFPlik DOC

 

Pytania i odpowiedzi nr2 z dnia 30.09.2015  - Plik PDF

 

Pytanie nr 3 z dnia 28.09.2015  - Plik PDF

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 30.09.2015  - Plik PDF

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po modyfikacji z dnia 30.09.2015  - Plik PDFPlik DOC

 

Pytania i odpowiedzi nr4 z dnia 06.10.2015  - Plik PDF

 

Pytania i odpowiedzi nr5 z dnia 07.10.2015  - Plik PDF

 

Pytania i odpowiedzi nr 6 z dnia 12.10.2015  - Plik PDF

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po modyfikacji z dnia 12.10.2015  - Plik PDFPlik DOC

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.10.2015  - Plik PDF

 

Modyfikacja SIWZ i zmiana numeru konta z dnia 19.10.2015 - Plik PDF

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.10.2015  - Plik PDF

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po modyfikacji z dnia 19.10.2015  - Plik PDFPlik DOC

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (3.11.2015) - Plik PDF

 

 

W związku z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy, wprowadzoną zmianą treści SIWZ oraz zbliżającym się terminem składania ofert,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i ustala go na dzień 27.10.2015 r. na godzinę 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.10.2015 r.
o godz. 12:15 w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, 00-207 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6, pokój 1A06. Zmiana terminu składania ofert oczywiście zmienia
również postanowienia SIWZ dotyczące terminu złożenia wadium oraz okresu jaki musi zabezpieczać.