Dostawa komputerów przenośnych i monitorów dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie ZP-761-3/15

"Ogłoszenie o zamówieniu (28.10.2015)" Plik PDF

"Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (28.10.2015)"  Plik PDF Plik DOC

"Pytania i odpowiedzi z dnia 30.10.2015" Plik PDF

 

„Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacji z dnia 03.11.2015” Plik PDF

„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po modyfikacjach z dnia 03.11.2015” Plik PDF Plik DOC

„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.11.2015” Plik PDF

 

„Pytania i odpowiedzi z dnia 03.11.2015” Plik PDF

 

W związku z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy, wprowadzoną zmianą treści SIWZ oraz zbliżającym się terminem składania ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i ustala go na dzień 10.11.2015 r. na godzinę 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.11.2015 r. o godz. 12:15 w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, 00-207 Warszawa, Pl. Krasińskich 2/4/6, pokój 1A06. Zmiana terminu składania ofert oczywiście zmienia również postanowienia SIWZ dotyczące terminu złożenia wadium oraz okresu jaki musi zabezpieczać.

 

„Ogłoszenie o wyborze oferty majkorzystniejszej 13.11.2015” Plik PDF