Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie ZP-761-2/16

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie ZP-761-2/16

 

Ogłoszenie o zamówieniu (14.07.2016)" PLIK PDF

"Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (14.07.2016)" PLIK PDF PLIK DOC

 

 

Zapytania do treści "SIWZ" wraz z udzielonymi odpowiedziami z dnia 21.07.2016r. PLIK PDF

 

 

 

„Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (02.08.2016)” <Plik PDF>

 

Rejestr zmian dla: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie ZP-761-2/16