za rok 2016

Oświadczenia o stanie majątkowym

 

Sędziów i Referendarzy Sądowych z obszaru apelacji warszawskiej (za wyjątkiem oświadczeń co do których działając na mocy art. 87§ 6 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Prezes Sądu Apelacyjnego zdecydował o objęciu informacji zawartych w złożonym oświadczeniu majątkowym ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r o ochronie informacji niejawnych).
Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym zgodnie z ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r poz.1452), są jawne, z wyjątkiem danych adresowych (tj. informacji o miejscu położenia nieruchomości) bądź informacji umożliwiających identyfikację ruchomości. Oświadczenia te podlegają publikacji na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego.


Sąd Apelacyjny w Warszawie

 

okręg warszawski

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Piasecznie

Sąd Rejonowy w Pruszkowie

 

okręg warszawsko-praski

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ

Sąd Rejonowy w Legionowie

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim

Sąd Rejonowy w Otwocku

Sąd Rejonowy w Wołominie

Rejestr zmian dla: za rok 2016

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d