31 października 2016r. (poniedziałek) Sąd Apelacyjny w Warszawie Będzie nieczynny.

31 października 2016r. (poniedziałek) Sąd Apelacyjny w Warszawie będzie nieczynny. Zarządzeniem Prezesa Sądu nr. 387/16 z 12 września 2016r. - dzień 31 października 2016r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania 26 listopada 2016r. 

Rejestr zmian dla: 31 października 2016r. (poniedziałek) Sąd Apelacyjny w Warszawie Będzie nieczynny.