Dostawa aparatów do telefonii komórkowej na potrzeby sądów apelacji warszawskiej - ZP-765-13/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rejestr zmian dla: Dostawa aparatów do telefonii komórkowej na potrzeby sądów apelacji warszawskiej - ZP-765-13/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Liliana Masłosz-Kępka
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Liliana Masłosz-Kępka
Dokument z dnia:
2017-10-30
Publikacja w dniu:
2017-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Liliana Masłosz-Kępka
Dokument z dnia:
2017-10-30
Publikacja w dniu:
2017-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Liliana Masłosz-Kępka
Dokument z dnia:
2017-10-30
Publikacja w dniu:
2017-10-30
Opis zmiany:
b/d