Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Katarzyna Adamczyk-Czubik 

sekretariat dyrektora:  pokój nr 311

 

lokalizacja:

ul. Inflancka 4C

00-189 Warszawa (budynek D; II piętro)

email: sekretariat.dyrektora@waw.sa.gov.pl

tel. 22 358 68 00

fax 22 358 68 30

*adres do korespondencji:
Plac Krasińskich 2/4/6
00-207 WarszawaKompetencje:


- kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych.

 

- wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarby Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach.

 

- jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów.

 

- określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na ktorych są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu.

 

- reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

 

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-08-22
Publikacja w dniu:
2018-08-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-02-12
Publikacja w dniu:
2018-02-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-07
Publikacja w dniu:
2017-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-07
Publikacja w dniu:
2017-06-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Izabela Jastrzębska
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-10-02
Publikacja w dniu:
2014-10-02
Opis zmiany:
Zmiana personalna
Podmiot odpowiedzialny:
Izabela Jastrzębska
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-10-23
Publikacja w dniu:
2013-10-23
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Tomasz Bagiński
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-12-11
Publikacja w dniu:
2012-12-11
Opis zmiany:
Zmiana personalna
Podmiot odpowiedzialny:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-08-26
Publikacja w dniu:
2011-08-26
Opis zmiany:
b/d