II Wydział Karny

- dla spraw karnych przedstawionych ze środkami odwoławczymi od orzeczeń wydanych w I instancji przez Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie,

- dla spraw ze skargami na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Przewodniczący Wydziału: SSA Jerzy Leder

 

Kierownik sekretariatu Wydziału ( pokój nr 2A19): Renata Sieradzan

tel. 22 530 87 74 fax. 22 530 90 63

 

 

Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego p.f. Kierownik Sekcji zażaleniowo- wnioskowej: SSA Marek Motuk

Kierownik sekretariatu Sekcji ( pokój nr 2A22): Małgorzata Napora

 

tel. 22 530 87 81

fax 22 530 90 54

 

BIURO OBSŁUGI  INTERESANTÓW  - pl. Krasińskich 2/4/6 pokój 0A14

 

 

Interesanci przyjmowani są w kolejności numerków pobranych z automatu zlokalizowanego w poczekalni dla interesantów (przy wejściu do Sądu).

 

-       udzielanie informacji,

-       wydawanie dokumentów,

-       udostępnianie akt (zamówionych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem)

(akta do wglądu wydawane są do godziny 14:30)

poniedziałki                                  9.00 - 18.00       
wtorki, środy, czwartki, piątki   8.30 - 15.30

-       przyjmowanie pism

8.00 - 16.00 ,  w poniedziałki do 18.00

 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów

Tel: (22) 530  88 85 

e-mail: boi@waw.sa.gov.pl

 

Zasady udzielania informacji przez telefon

Zgodnie z §97 ust.1 rozporządzenia MS z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:

-       imiona i nazwiska sędziów,

-       sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,

-       imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,

-       imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

 

Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób
w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §70 ust.4 rozporządzenia

Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną

Zgodnie z §§ 98 i 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.):

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postepowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu Apelacyjnego:

  1. podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  2. poprzez ePUAP,
  3. z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.

Zakres informacji innych niż opisane wyżej udzielanych drogą elektroniczną:

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez ePUAP - tak, jak na zapytanie złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego - tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).

 

 

Lista sędziów II Wydziału Karnego:

 

Lp Nazwisko Imię Jednostka organizacyjna Nazwa stanowiska Nazwa funkcji Zakres Czynności
1 Adamczyk-Łabuda Beata II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 
2 Capałowska Katarzyna II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 
3 Ciurko Józef II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie    PLIK PDF
4 Drajewicz  Dariusz II Wydział Karny Sędzia Sądu Rejonowego dla W-wy Mokotowa w Warszawie  Wiceprezes Sądu Okręgowego
w Warszawie
delegowany do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 PLIK PDF
5 Gregajtys Ewa II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
6 Janicz Małgorzata II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Wiceprezes sądu
Przewodniczący Wydziału ( IV Wydziału Wizytacji)
 PLIK PDF
7 Jethon Ewa II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Wizytator  ( IV Wydział Wizytacji)  PLIK PDF
8 Kalbarczyk Anna II Wydział Karny Sędzia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 PLIK PDF
9 Kaniok Rafał II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
Wizytator  ( IV Wydział Wizytacji)
 PLIK PDF
10 Kapiński Zbigniew II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Wizytator  ( IV Wydział Wizytacji)  PLIK PDF
11 Leder Jerzy II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Przewodniczący Wydziału
Rzecznik Prasowy Sądu
Członek kolegium sądu
 PLIK PDF
12 Leszczyńska-Furtak Ewa II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
13 Motuk Marek II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego

 PLIK PDF
14 Piekarska-Drążek Marzanna II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
15 Radlińska Dorota II Wydział Karny Sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie
delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 PLIK PDF
16 Salamon Grzegorz II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
17 Schab Piotr II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 
18 Szumniak Izabela II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 
19 Tyrała Dorota II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
20 Wrzosek Adam II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
21 Zdziarska Anna II Wydział Karny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-10-05
Publikacja w dniu:
2018-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-27
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-05
Publikacja w dniu:
2018-01-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Renata Sieradzan
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-03-04
Publikacja w dniu:
2015-03-04
Opis zmiany:
Zmiana personalna
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-05-29
Publikacja w dniu:
2013-05-29
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-02-01
Publikacja w dniu:
2013-02-01
Opis zmiany:
Utworzenie Biura Obsługi Interesanta
Podmiot odpowiedzialny:
Rzecznik Prasowy Sądu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-08-29
Publikacja w dniu:
2011-08-29
Opis zmiany:
b/d