III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy z zakresu:

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przedstawionych ze środkami odwoławczymi od orzeczeń wydanych w I instancji przez:

Sąd Okręgowy w Warszawie:


-  Wydział XIII Ubezpieczeń Społecznych
-  Wydział XIV  Ubezpieczeń Społecznych
-  Wydział XXI Pracy

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

-  Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
-  odwołań  od orzeczeń Sądów Dyscyplinarnych

spraw ze skargami na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu  sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie i Sąd Okręgowy Warszawa-Praga.Przewodniczący Wydziału: SSA Magdalena Kostro-Wesołowska

 

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSA Anna Michalik

 

Kierownik sekretariatu Wydziału - (pokój nr 3A04): Bożena Zawisza

tel. 22 530 88 05

tel. 22 530 88 06

fax 22 530 90 62

 

 

BIURO OBSŁUGI  INTERESANTÓW  - pl. Krasińskich 2/4/6 pokój 0A14

 

 

 

Interesanci przyjmowani są w kolejności numerków pobranych z automatu zlokalizowanego w poczekalni dla interesantów (przy wejściu do Sądu).

 

-       udzielanie informacji,

-       wydawanie dokumentów,

-       udostępnianie akt (zamówionych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem)

(akta do wglądu wydawane są do godziny 14:30)

poniedziałki                                  9.00 - 18.00       
wtorki, środy, czwartki, piątki   8.30 - 15.30

-       przyjmowanie pism

8.00 - 16.00 ,  w poniedziałki do 18.00

 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów

Tel: (22) 530  88 85 

e-mail: boi@waw.sa.gov.pl

 

Zasady udzielania informacji przez telefon

Zgodnie z §97 ust.1 rozporządzenia MS z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:

-       imiona i nazwiska sędziów,

-       sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,

-       imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,

-       imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

 

Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób
w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §70 ust.4 rozporządzenia

Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną

Zgodnie z §§ 98 i 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.):

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postepowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu Apelacyjnego:

  1. podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  2. poprzez ePUAP,
  3. z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.

Zakres informacji innych niż opisane wyżej udzielanych drogą elektroniczną:

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez ePUAP - tak, jak na zapytanie złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego - tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).

 

Lista Sędziów III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

 

Lp Nazwisko Imię Jednostka organizacyjna Nazwa stanowiska Nazwa funkcji Zakres czynności
1 Ambroziak Agnieszka III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
2 Górecka Anita III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie
delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 PLIK PDF
3 Kostro-Wesołowska Magdalena III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Przewodniczący Wydziału  PLIK PDF
4 Kubasiak Anna III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Członek kolegium sądu  PLIK PDF
5 Kulma Sylwia III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie
delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 PLIK PDF
6 Lasota Bożena III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
7 Malec Danuta III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
8 Michalik Anna III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Zastępca Przewodniczącego Wydziału  PLIK PDF
9 Micorek-Wagner Małgorzata III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
10 Stryczyńska Ewa III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
11 Szelhaus Renata III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Wizytator  ( IV Wydział Wizytacji)  PLIK PDF
12 Tymińska Magdalena III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
13 Wasilewska Marzena III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie
delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 PLIK PDF

Rejestr zmian dla: III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-27
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-05
Publikacja w dniu:
2018-01-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-13
Publikacja w dniu:
2017-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-06
Publikacja w dniu:
2017-04-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-16
Publikacja w dniu:
2017-02-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-05-29
Publikacja w dniu:
2013-05-29
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-02-01
Publikacja w dniu:
2013-02-01
Opis zmiany:
Utworzenie Biura Obsługi Interesanta
Podmiot odpowiedzialny:
Mirosława Młynarczyk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-06-15
Publikacja w dniu:
2012-06-15
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Rzecznik Prasowy Sądu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-08-29
Publikacja w dniu:
2011-08-29
Opis zmiany:
b/d