Sposób wszczynania postępowań

Z uwagi na fakt, iż postępowanie sądowe jest różnorodne i zależne od wielu czynników m.in. czy dana sprawa w I instancji będzie rozpoznawana w sądzie rejonowym, czy okręgowym, poniżej przedstawiamy Państwu ogólne informacje na temat jego wszczynania.

 

  1. postępowanie w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i opiekuńczych wszczynane jest przez stronę postępowania (np. wnioskodawcę, powoda) w formie pisemnej;
  2. pisma procesowe w sprawach cywilnych, w przypadku gdy przepis szczególny tak stanowi, wnosi się na urzędowych formularzach (https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym);
  3. postępowanie w sprawach karnych wszczynane jest na żądanie uprawnionego oskarżyciela (np. Prokuratura) lub innego uprawnionego do tego podmiotu;
  4. postępowanie w sprawach o wykroczenie wszczynane jest na podstawie pisemnego wniosku o ukaranie przygotowywanego przez organy ścigania, np. Policję, Straż Miejską;
  5. elektroniczne postępowanie upominawcze wszczynane jest tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą specjalnie przygotowanych w tym celu formularzy. Więcej informacji o tego rodzaju postępowania znajduje się w zakładce „Załatw sprawę przez internet -> E-Sąd;
  6. postępowanie o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wszczyna się z chwilą złożenia pisemnego wniosku albo drogą elektroniczną (w tym celu należy wypełnić formularz na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/);
  7. postępowanie sądowe może zostać również wszczęte ustnie na podstawie art. 466 ustawy z dnia 17 listopada 1946 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 1822), który mówi, że pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu powództwo oraz treść środków odwoławczych i innych pism procesowych.

 

 

 

Rejestr zmian dla: Sposób wszczynania postępowań

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d