Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wszyscy pracownicy Sądu Apelacyjnego w Warszawie mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej, zgłaszającej się do Sądu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoby uprawnione, podczas załatwiania swoich spraw w Sądzie, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Dla osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) usługa ta jest bezpłatna.

 

Osoby zainteresowane mogą otrzymać pomoc tłumacza języka migowego po zgłoszeniu chęci skorzystania z takiego świadczenia na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich (ustnie, pismem, telefonicznie, e-mailem), kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów.


Infrastruktura

 

Przed budynkiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie od ul. Pl. Krasińskich obowiązuje zakaz parkowania. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość wydania jednorazowej przepustki na wjazd na dziedziniec wewnętrzny Sądu od ul.Świętojerskiej. W celu uzyskania przepustki należy skontaktować się z  Biurem Obsługi Interesantów lub z Kierownikiem Oddziału Administracyjnego pod nr tel. 22 530 87 10.

 

Wszystkie wejścia do Sądu Apelacyjnego w Warszawie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych natomiast wewnątrz budynku znajdują się windy umożliwiające dotarcie na każdą kondygnację budynku.

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób niepełnosprawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-10-23
Publikacja w dniu:
2013-10-23
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Tomasz Bagiński
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-03-01
Publikacja w dniu:
2013-03-01
Opis zmiany:
Dodanie zakładki "Informacje dla osób niepełnosprawnych"