Dokumenty do wniosku o powołanie na asesora komorniczego

Dokumenty niezbędne do wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego:

 

1) Odpis uchwały potwierdzającej złożenie egzaminu komorniczego  (poświadczonej notarialnie),
2) Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (poświadczony notarialnie),
3) Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (Kwestionariusz osobowy - Plik do pobrania ),
4) Życiorys w formie tradycyjnej bądź cv,
5) Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków asesora komorniczego (akceptujemywydane wcześniej do 6 miesięcy, poza oryginałem może być: poświadczone notarialnie, przez Radę Izby Komorniczej w Warszawie bądź odpis wydany przez lekarza medycyny pracy),
6) Oświadczenie o jakich mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. – Dz.U. z 2016 r. 1138 z późn. zm.),
7) Zaświadczenie o niekaralności (aktualne),
8) Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł na konto:
Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście Nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
9) Dodatkowo oświadczenie komornika o chęci zatrudnienia w kancelarii w charakterze asesora komorniczego.


DOKUMENTY NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W 2 EGZEMPLARZACH  (2-gi egzemplarz w kserokopii)

 

Podstawa prawna zmiany
Art. 32 ust. 1, ust. 2, ust. 2a u.k.s.e.

Rejestr zmian dla: Dokumenty do wniosku o powołanie na asesora komorniczego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Dorota Skibniewska
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-05-21
Publikacja w dniu:
2014-05-21
Opis zmiany:
Dodanie informacji