Zakres właściwości i zasięg terytorialny

Do zakresu właściwości funkcyjnej Sądu Apelacyjnego w Warszawie należy:

 

1. Rozpoznawanie w drugiej instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych, wydawanych w pierwszej  instancji oraz  skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w procesie sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,  w sprawach:

 

-  z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego przez l i VI Wydział Cywilny,
-  z zakresu prawa karnego - przez II Wydział Karny,
-  z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przez III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

2. Rozpoznawanie w pierwszej instancji spraw dyscyplinarnych sędziów (Sąd Dyscyplinarny).

 

3. Rozpoznawanie odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnych, wydanych w pierwszej instancji, w wypadkach określonych w ustawach.

 

4. Wykonywanie zadań i kompetencji dysponowania budżetem sądów na obszarze apelacji warszawskiej oraz sprawuje kontrolę gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przez te sądy.

 

5. Sprawowanie nadzoru - przez IV Wydział Wizytacji - nad:

 

-  działalnością administracyjną sądów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013r. poz. 69 z późn. zm.),

-  działalnością notariuszy - w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz. U. Nr 42, poz.188),

-  komornikami sądowymi - w zakresie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 z późn. zm.).

 

 

Zasięg terytorialny

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie obejmuje obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie
i Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie

 

Al. Solidarności 127
00-898 Warszawa
tel. 22 620-03-71 (centrala), fax 22 440-40-10

 

Jednostki podległe Sądowi Okręgowemu w Warszawie to :

 

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim,
Sąd Rejonowy w Pruszkowie,
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
Sąd Rejonowy w Piasecznie,
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

 

 

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie

 

al. Solidarności 127
00-898 Warszawa
tel. 22 620 03 71

 

Jednostki podległe Sądowi Okręgowemu Warszawa- Praga w Warszawie to :

Sąd Rejonowy w Legionowie,
Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim,
Sąd Rejonowy w Otwocku,
Sąd Rejonowy w Wołominie,
Sąd Rejonowy  dla Warszawy Pragi-Południe
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ.

Rejestr zmian dla: Zakres właściwości i zasięg terytorialny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-13
Publikacja w dniu:
2017-03-13
Opis zmiany:
b/d