Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje i wykazy Sądu Apelacyjnego w Warszawie prowadzone są – zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Min.Spr. Nr 5, poz.22, ze zm.) – w systemie informatycznym SAWA, wspierającym biurowość Sądu.

W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie obowiązuje - wprowadzona, po uzgodnieniu z Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, zarządzeniem Prezesa Sądu - Instrukcja kancelaryjna i Wykaz akt.

Archiwum Zakładowe Sądu Apelacyjnego w Warszawie działa w oparciu o przepisy rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (t.j. - Dz.U. z 2014r. poz. 991) i zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. - w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS. Nr  8 poz. 55).

Sposób postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) oraz - wprowadzona, po uzgodnieniu z Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, zarządzeniem Prezesa Sądu - Instrukcja archiwalna.

Rejestr zmian dla: Rejestry, ewidencje i archiwa

Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-10-23
Publikacja w dniu:
2013-10-23
Opis zmiany:
Aktualizacja treści