Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe dla sędziów

Regulamin przyznawania pomocy finansowej na cele mieszkaniowe sędziom  w apelacji  warszawskiej  - WORD - PDF

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezesa Sądu nr 37/15 z 28.01.2015r. (w porozumieniu z Dyrektorem Sądu)