I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny (siedziba - ul. Inflancka 4c bud. D), rozpoznający:

1. Sprawy cywilne odwoławcze z n/w wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie:

- I Wydziału Cywilnego
- XXIV Wydziały Cywilnego
- VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego

2. Skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki dotyczące IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

3. w drugiej instancji sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostałej pod opieką prowadzone na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granica, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 21980r. (Dz.U. z 1995r. poz. 528 oraz z 1999r. poz.1085).


Przewodniczący I Wydziału Cywilnego – SSA Dorota Markiewicz
Kierownik sekretariatu – Anna Wyczółkowska, tel. (22) 358 6755, fax (22) 358 6869

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW  - ul. Inflancka 4c bud. D, I piętro  [sposób wejścia do Sądu Apelacyjnego]

 

 

Interesanci przyjmowani są w kolejności numerków pobranych z automatu zlokalizowanego w poczekalni dla interesantów (przy wejściu do Sądu).

 

-       udzielanie informacji,

-       wydawanie dokumentów,

-       udostępnianie akt (zamówionych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem)

(akta do wglądu wydawane są do godziny 14:30)

poniedziałki                                  9.00 - 18.00       
wtorki, środy, czwartki, piątki   8.30 - 15.30

-       przyjmowanie pism

8.00 - 16.00 ,  w poniedziałki do 18.00

 

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów

Tel: (22) 358 6761 | uwaga ! numer (22) 358 6762 jest nieaktualny

e-mail: boiinflancka@waw.sa.gov.pl

 

Zasady udzielania informacji przez telefon

Zgodnie z §97 ust.1 rozporządzenia MS z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:

-       imiona i nazwiska sędziów,

-       sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,

-       imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,

-       imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

 

Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób
w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §70 ust.4 rozporządzenia

Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną

Zgodnie z §§ 98 i 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.):

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postepowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu Apelacyjnego:

  1. podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  2. poprzez ePUAP,
  3. z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.

Zakres informacji innych niż opisane wyżej udzielanych drogą elektroniczną:

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez ePUAP - tak, jak na zapytanie złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego - tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).

 

Lista Sędziów I Wydziału Cywilnego:

Lp Nazwisko Imię Jednostka organizacyjna Nazwa stanowiska Nazwa funkcji Zakres Czynności
1 Byszewska Beata I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
2 Dziczek Roman I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
3 Góral Marzanna I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
4 Jakubowska-Pogorzelska Katarzyna I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
5 Konsek-Bitkowska Marzena I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Zastępca Przewodniczącego Wydziału  PLIK PDF
6 Kozłowska Beata I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
   PLIK PDF
7 Markiewicz Dorota I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Przewodniczący Wydziału  PLIK PDF
8 Mroczek Edyta I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego
w Warszawie
Wizytator  ( IV Wydział Wizytacji)  PLIK PDF
9 Olczak- Dąbrowska Dagmara I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie
delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 PLIK PDF
10 Polańska-Farion Katarzyna I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie    PLIK PDF
11 Sławińska Małgorzata I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie
delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 
12 Strączyńska Anna I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie
delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 PLIK PDF
13 Wachowicz-Mazur Agnieszka I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie
delegowana do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie na podstawie art.77§1 usp
 PLIK PDF
14 Wiśniewska-Sadomska Joanna I Wydział Cywilny Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie    PLIK PDF

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-08-29
Publikacja w dniu:
2018-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-27
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-27
Publikacja w dniu:
2018-06-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-19
Publikacja w dniu:
2017-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-02
Publikacja w dniu:
2017-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-02
Publikacja w dniu:
2017-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-16
Publikacja w dniu:
2017-02-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Krystyna Brawecka
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-01-03
Publikacja w dniu:
2014-01-03
Opis zmiany:
Zmiana personalna
Podmiot odpowiedzialny:
Krystyna Brawecka
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-12-09
Publikacja w dniu:
2013-12-09
Opis zmiany:
zmiana personalna
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-05-29
Publikacja w dniu:
2013-05-29
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-02-01
Publikacja w dniu:
2013-02-01
Opis zmiany:
Utworzenie Biura Obsługi Interesanta
Podmiot odpowiedzialny:
Krystyna Brawecka
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-01-04
Publikacja w dniu:
2013-01-04
Opis zmiany:
Zmiana personalna
Podmiot odpowiedzialny:
Oddział Administracyjny - Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-29
Publikacja w dniu:
2012-03-01
Opis zmiany:
Zmiana personalna
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-29
Publikacja w dniu:
2012-03-01
Opis zmiany:
Zmiana personalna