IV Wydział Wizytacji

- do wykonywania czynności związanych z wewnętrznym nadzorem administracyjnym sprawowanym przez Prezesa Sądu Apelacyjnego nad działalnością administracyjną sądów na obszarze właściwości sądu apelacyjnego oraz współpracy w zakresie szkoleń z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury


- do wykonywania czynności nadzoru Prezesa Sądu Apelacyjnego nad działalnością notariuszy i organem samorządu notarialnego działającym na obszarze powierzonego mu okręgu

 

- do wykonywania czynności organizacyjnych związanych z:

  • komornikami sądowymi w obszarze apelacji warszawskiej m.in. przyjmowanie wniosków o powołanie na stanowisko komornika i wykonywanie decyzji Ministra Sprawiedliwości w tym przedmiocie, powoływanie asesorów, zastępstwa, zamawianie pieczęci, sprawozdania roczne z funkcjonowania kancelarii;
  • notariuszami w obszarze apelacji warszawskiej m.in. wykonywanie decyzji Ministra Sprawiedliwości powołującej na stanowisko notariusza, zamawianie pieczęci, prowadzenie wykazu notariuszy).

 


Przewodniczący Wydziału Wiceprezes:
 SSA Małgorzata Janicz

Sekretariat Wiceprezesa - Anna Kuberska 

tel. 22 530 87 03

fax. 22 530 90 66

e-mail: sekretariat.wiceprezesa@waw.sa.gov.pl

  

Kierownik sekretariatu Wydziału : Dorota Skibniewska 

tel. 22 530 87 30

fax 22 530 90 59

 

Zastępca kierownika sekretariatu: Marta Szewczyk 

tel. 22 530 86 21

 

Kontakt w zakresie szkoleń w godzinach 7:00-15:00 : 

tel. 22 530 87 05, 795 510 314 - Katarzyna Prasuła

tel. 22 530 87 06, 603 882 120 - Natasza Mirosz

 fax. 22 530 90 96

 

BIURO OBSŁUGI  INTERESANTÓW  - pl. Krasińskich 2/4/6 pokój 0A14 

 

Interesanci przyjmowani są w kolejności numerków pobranych z automatu zlokalizowanego w poczekalni dla interesantów (przy wejściu do Sądu).

 

-       udzielanie informacji,

-       wydawanie dokumentów,

-       udostępnianie akt (zamówionych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem)

(akta do wglądu wydawane są do godziny 14:30)

poniedziałki                                  9.00 - 18.00       
wtorki, środy, czwartki, piątki   8.30 - 15.30

-       przyjmowanie pism

8.00 - 16.00 ,  w poniedziałki do 18.00

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów

Tel: (22) 530  88 85 

e-mail: boi@waw.sa.gov.pl

 

Zasady udzielania informacji przez telefon

Zgodnie z §97 ust.1 rozporządzenia MS z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.), pracownicy BOI udzielają telefonicznie informacji jawnych o toczących się sprawach po wskazaniu przez osobę telefonującą sygnatury sprawy lub oznaczenia stron i przedmiotu sprawy.

Zakres udzielanych informacji:

1. dane umieszczane na wokandzie sądowej:

-       imiona i nazwiska sędziów,

-       sygnatury akt spraw wyznaczonych do rozpoznania na dany dzień, z oznaczeniem godzin, na które są wyznaczone,

-       imiona i nazwiska, nazwy lub firmy stron,

-       imiona i nazwiska świadków, biegłych i tłumaczy wezwanych na posiedzenie lub rozprawę, z oznaczeniem godzin, na która są wezwani;

2. informacje o terminie i sposobie rozstrzygnięcia sprawy (oddalono, zmieniono, uchylono, orzeczono o kosztach ect.).

 

Uwaga: Nie podaje się informacji o imionach i nazwiskach stron oraz wezwanych osób
w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §70 ust.4 rozporządzenia

Zasady udzielania informacji drogą elektroniczną

Zgodnie z §§ 98 i 99 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 z późn. zm.):

Osoba będąca stroną, uczestnikiem postepowania lub ich pełnomocnikiem albo obrońcą może uzyskać w postaci elektronicznej informacje w sprawie, do których jest uprawniona, gdy złoży drogą elektroniczną - podając imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy - zapytanie do Sądu Apelacyjnego:

  1. podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  2. poprzez ePUAP,
  3. z adresu poczty elektronicznej, uprzednio wskazanego (osobiście lub w piśmie procesowym) jako adresu służącego do otrzymywania informacji jawnych o wskazanej sprawie.

Zakres informacji innych niż opisane wyżej udzielanych drogą elektroniczną:

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez ePUAP - tak, jak na zapytanie złożone w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,

-       na zapytanie (zawierające imię i nazwisko, nazwę sądu i sygnaturę sprawy) złożone drogą elektroniczną, podpisane innym rodzajem podpisu elektronicznego - tak, jak telefonicznie (patrz wyżej).

 

 

 Lista Sędziów Wizytatorów:

 

Nazwisko i imię 

Sędzia


Wizytatorzy  wykonujący czynności służbowe 
w IV Wydz. Wizytacji

Zakres Czynności

Godlewska-Michalak Barbara

Sędzia Sądu Apelacyjnego w stanie spoczynku

wizytator ds. cywilnych

 PLIK PDF

Jethon Ewa

Sędzia Sądu Apelacyjnego

wizytator ds. karnych

 PLIK PDF

Kaniok Rafał

Sędzia Sądu Apelacyjnego

wizytator ds. karnych

 PLIK PDF

Kapiński Zbigniew

Sędzia Sądu Apelacyjnego

wizytator ds. karnych

 

Karpiński Krzysztof

Sędzia Sądu Apelacyjnego w stanie spoczynku

wizytator ds. karnych

 PLIK PDF

Kempczyńska Aleksandra

Sędzia Sądu Apelacyjnego

wizytator ds.komorniczych, notarialnych i cywilnych 

 PLIK PDF

Kowalski Maciej

Sędzia Sądu Apelacyjnego

wizytator ds.cywilnych

 PLIK PDF

Kubasiak Anna

Sędzia Sądu Apelacyjnego

wizytator ds. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

 PLIK PDF

Mroczek Edyta

Sędzia Sądu Apelacyjnego

wizytator ds. cywilnych 

 PLIK PDF

Mróz Teresa

Sędzia Sądu Apelacyjnego

wizytator ds. cywilnych  


 

 PLIK PDF

Szelhaus Renata

Sędzia Sądu Apelacyjnego

wizytator ds. cywilnych

 PLIK PDF

Wiercińska Urszula

Sędzia Sądu Apelacyjnego

wizytator ds.gospodarczych

 PLIK PDF

Wnękowska Hanna

Sędzia Sądu Apelacyjnego w stanie spoczynku

wizytator ds. karnych

 PLIK PDF

Wolkenberg Agata

Sędzia Sądu Apelacyjnego

wizytator ds.cywilnych

 PLIK PDF

 

Rejestr zmian dla: IV Wydział Wizytacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-05
Publikacja w dniu:
2018-01-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-17
Publikacja w dniu:
2017-10-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-06
Publikacja w dniu:
2017-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-16
Publikacja w dniu:
2017-02-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-05-29
Publikacja w dniu:
2013-05-29
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Dorota Skibniewska
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-03-01
Publikacja w dniu:
2013-03-01
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-02-01
Publikacja w dniu:
2013-02-01
Opis zmiany:
Utworzenie Biura Obsługi Interesanta
Podmiot odpowiedzialny:
Dorota Skibniewska
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-28
Publikacja w dniu:
2012-11-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Dorota Skibniewska
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-08-13
Publikacja w dniu:
2012-08-13
Opis zmiany:
Likwidacja Sekcji Szkolenia i Zarządzenie nr 142/12/DPrC z dnia 1 sierpnia 2012r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych
Podmiot odpowiedzialny:
Decyzja Prezesa Sądu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-03-20
Publikacja w dniu:
2012-03-20
Opis zmiany:
Zmiana personalna
Podmiot odpowiedzialny:
Rzecznik Prasowy Sądu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-08-29
Publikacja w dniu:
2011-08-29
Opis zmiany:
b/d