Opłata kancelaryjna za udostępnienie informacji publicznej

Zarządzeniem nr 20/11 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2011r. - na podstawie art.15 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) – ustalono zasady pobierania opłaty kancelaryjnej za udostępnianie w trybie powołanej ustawy, treści dokumentów znajdujących się w aktach Sądu.

1.  Udostępnienie treści dokumentów znajdujących się w aktach Sądu  za pośrednictwem poczty elektronicznej jest bezpłatne.

2. Za udostępnienie treści dokumentów w formie innej, niż wskazana w pkt.1 pobiera się opłatę w wysokości  1 zł za każdą rozpoczętą stronę dokumentu.

3. W przypadku wnioskowania przesłania informacji za pośrednictwem poczty,  pobiera się opłatę w wysokości równowartości kosztów nadania przesyłki.

4.  Opłatę kancelaryjną za udostępnienie informacji publicznej uiszcza się po uzyskaniu informacji z Sądu o jej wysokości:

  • w kasie Sądu,
  • znakami sądowymi,
  • przelewem bankowym na konto:

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Plac Krasińskich 2/4/6

00-207 Warszawa


93 1010 1010 0404 1322 31 000000
Dopisek: informacja publiczna – Adm. -032-../..

Rejestr zmian dla: Opłata kancelaryjna za udostępnienie informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Rzecznik Prasowy Sądu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-08-29
Publikacja w dniu:
2011-08-29
Opis zmiany:
b/d