Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło stronę poświęconą osobom pokrzywdzonym przestępstwem (link: www.pokrzywdzeni.gov.pl), na której znajdują się informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego” oraz baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej, z podziałem na województwa.

 

Instytut Psychologii Społecznej

Instytut Psychologii Społecznej w ramach współpracy z Funduszem Sprawiedliwości realizuje działania w zakresie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom przestępstw i osobom im najbliższym. Działania te obejmują swoim zasięgiem obszar województwa mazowieckiego i będą trwały do końca 2018 roku.

Najbardziej popularnymi formami świadczenia pomocy w ramach Funduszu Sprawiedliwości są:

  • pomoc prawna,
  • pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna i psychiatryczna,
  • pomoc tzw. opiekuna osoby pokrzywdzonej,
  • pokrywanie kosztów m.in. czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia, kształcenia w szkołach i przedszkolach publicznych, przejazdów środkami komunikacji publicznej czy finansowanie określonych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych.

Powyższy katalog ma charakter wyłącznie poglądowy. Wszystkie zadania związane z udzielaniem pomocy pokrzywdzonym znajdują się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym ora Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2017 r. poz 1760).

Pomoc świadczona w ramach tego zadania jest bezpłatna dla osób zakwalifikowanych do programu.

Działania prowadzone są przez placówkę Instytutu Psychologii Zdrowia PTP czyli Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Warszawa, ul. Korotyńskiego 13 (dzielnica Ochota). Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, w soboty w godz. 8:00 – 15:00. Konsultacje po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – 22-824-25-01 lub mailowo sekretariat@niebieskalinia.pl.

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-05-11
Publikacja w dniu:
2018-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d