Kolegium

w składzie: 

SSA Jerzy Leder

SSA Mariusz Łodko

SSA Dorota Markiewicz

SSA Ryszard Sarnowicz

SSA Magdalena TymińskaKompetencje:

1. Realizuje zadania określone w ustawie z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. – Dz. U. z 2018r. poz. 23),w tym w szczególności:

 

-  na wniosek Prezesa Sądu ustala podział czynności w Sądzie Apelacyjnym, określa zasady zastępstw sędziów, a także zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom, chyba że ustawa stanowi inaczej,

-  wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego,

-  wyraża opinię o kandydacie na Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego,

-  dokonuje analizy oświadczeń majątkowych,

-  wyraża opinię w innych sprawach osobowych dotyczących sędziów.

 

2. Wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Apelacyjnym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji.

 

3. Rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów.

 

4. Wyraża opinię o projekcie planu finansowego, opracowanym przez Dyrektora Sądu na podstawie projektów przygotowanych przez dyrektorów sądów w apelacji warszawskiej.

 

5. Wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów.

 

6. Wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.

 

7. Wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Kolegium

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-10-16
Publikacja w dniu:
2018-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-07-25
Publikacja w dniu:
2018-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-07-25
Publikacja w dniu:
2018-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Piasecki
Dokument z dnia:
2018-07-25
Publikacja w dniu:
2018-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Małgorzata Jurczenia
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-10-23
Publikacja w dniu:
2013-10-23
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Rzecznik Prasowy Sądu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-08-26
Publikacja w dniu:
2011-08-26
Opis zmiany:
b/d