Kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie można skontaktować się z administratorem it@waw.sa.gov.pl.

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.