Kontrole

 

Zespołu Kontroli Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wyodrębniony jest z Oddziału Finansowo – Kontrolnego na podstawie Zarządzenia Nr 1/04 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.01.2004 r. w sprawie utworzenia oddziałów i samodzielnych stanowisk pracy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

 

Zakres działania Zespołu Kontroli obejmuje systematyczne kontrolowanie procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych i ich rozdysponowaniem oraz gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa przez jednostki sądownictwa powszechnego na obszarze apelacji warszawskiej.