od dnia 1 października 2017r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, w miejsce dotychczas działających I i VI Wydziałów Cywilnych, funkcjonują 4 wydziały

Na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2017r. w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach apelacyjnych  oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia niektórych wydziałów w sądach apelacyjnych  (Dz.Urz. Min.Spr. z 19 września 2017r. poz. 201) – od dnia 1 października 2017r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, w miejsce dotychczas działających I i VI Wydziałów Cywilnych,  funkcjonują 4 wydziały:

 

I Wydział Cywilny (siedziba - ul. Inflancka 4c bud. D), rozpoznający:

1. sprawy cywilne odwoławcze z n/w wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie:

- I Wydziału Cywilnego
- XXIV Wydziały Cywilnego
- VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Odwoławczego

2. skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki dotyczące IV Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Przewodniczący I Wydziału Cywilnego – SSA Dorota Markiewicz

Kierownik sekretariatu – Anna Wyczółkowska

 

V Wydział Cywilny (siedziba – pl. Krasińskich 2/4/6), rozpoznający:

1. sprawy cywilne odwoławcze z n/w wydziałów:

 

Sądu Okręgowego w Warszawie:

- II Wydziału Cywilnego
- IV Wydziału Cywilnego

 

Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:
- I Wydziału Cywilnego

- II Wydziału Cywilnego

2. skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki dotyczące V Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący V Wydziału Cywilnego – SSA Marta Szerel

Kierownik sekretariatu – Beata Skoczyń

 

VI Wydział Cywilny (siedziba – pl. Krasińskich 2/4/6), rozpoznający:

1. sprawy cywilne odwoławcze z n/w wydziałów:

 

Sądu Okręgowego w Warszawie:

- III Wydziału Cywilnego
- XXV Wydziału Cywilnego

- VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego

 

Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:
- III Wydziału Cywilnego

2. skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki dotyczące XXVII Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego Warszawa w Warszawie.

Przewodniczący V Wydziału Cywilnego – SSA Ryszard Sarnowicz

Kierownik sekretariatu – Agnieszka Hydzik

 

VII Wydział Gospodarczy (siedziba – ul. Inflancka 4c bud. D), rozpoznający:

1. sprawy cywilne odwoławcze z n/w wydziałów Sądu Okręgowego w Warszawie:

- XVI Wydziału Gospodarczego
- XX Wydziału Gospodarczego
- XXVI Wydziału Gospodarczego

- XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów

- XXII Wydziału Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

2. skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki dotyczące XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący VII Wydziału Gospodarczego  – SSA Mariusz Łodko

Kierownik sekretariatu – Aneta Chojnacka

 

 

Zasady przekazania pomiędzy dotychczas działającymi wydziałami cywilnymi akt spraw niezakończonych na dzień 30 września 2017r. określa Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie 420/17 z dnia 29 września 2017r.  [PLIK PDF]

 

W sprawach wyznaczonych do rozpoznania w dotychczas działających wydziałach cywilnych przed 1 października 2017r. i do tej daty niezakończonych stosuje się zasady ustalenia składu Sądu określone w Zarządzeniu Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie 421/17 z dnia 29 września 2017r.  [PLIK PDF]

 

Rejestr zmian dla: od dnia 1 października 2017r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, w miejsce dotychczas działających I i VI Wydziałów Cywilnych, funkcjonują 4 wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-04
Publikacja w dniu:
2017-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-04
Publikacja w dniu:
2017-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
b/d